رمان مینیمالی،پست مدرنیستی

یه جمله ای بود که می گفت اگه نمی تونی کسی رو فراموش کنی بدون اونم به یادته.

گوینده اش یه احمق به تمام معناس.چون امید الکی داره میده.واقعا چرند گفته.می تونم حتی ثابت کنم.چرند گفته ولی کاش حتی این چرند رو هم نمی گفت.


پ.ن:

گفتنش همچین هم سخت نیست.ولی حوصله می خواد.اسم بچه هر چقدر هم چرت باشه اسمشه.نباید عوض بشه.غیر از این همه چیزش میشه عوض شه.مسلمان عقلگرا،دیگه نمی خواد سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،فلسفی بنویسه.می خواد چرند بنویسه تا تب چرند نویسی هنوز سرد نشده.